YOUR CAREER DEVELOPMENT IS THE CORE
OF OUR MISSION

We organize career related events and invite outstanding people to share their inspiring career stories and useful tips.

MARLEQ MEETUP #12: RAZVOJ IT KARIJERE

MARLEQ organizuje otvorenu panel diskusiju na temu ''Razvoj IT karijere''.Govornici su Marko Lekić i Dragan Čabarkapa. Mark...

MARLEQ MEETUP #11: RAZVOJ KARIJERE U STARTAPU

MARLEQ organizuje otvorenu panel diskusiju na temu ,,Razvoj karijere u startapu''. Govornici su Darko Ivanović (The Badger) i Đuro Stojanov...

MARLEQ MEETUP #10: RAZVOJ MEĐUNARODNE KARIJERE

MARLEQ organizuje otvorenu panel diskusiju na temu ,,Razvoj međunarodne karijere''.Govornici su Nebojša Vuksanović (EOS Monteneg...

MARLEQ meetup #9: Razvoj karijere u bankarstvu

MARLEQ organizuje otvorenu panel diskusiju na temu ,,Razvoj karijere u bankarstvu”. Govornici su Tatjana Keković (Erste banka) i Niko...

MARLEQ meetup #8: Različiti putevi u karijeri

MARLEQ organizuje otvorenu panel diskusiju na temu ,,Različiti putevi u karijeri”. Govornici su Tijana Živaljević (ekonomistkinja-spi...

MARLEQ meetup #7: Kako ostvariti američki san

MARLEQ organizuje otvorenu panel diskusiju na temu ”Kako ostvariti američki san”. Panelisti su Milica Kilibarda (Markhoff & Mittman...

MARLEQ meetup #6: Razvoj međunarodne karijere

MARLEQ vas poziva na novu otvorenu panel diskusiju na temu ”Razvoj međunarodne karijere”. Panelisti su Bojana Radovic (Amazon) i Žarko...

MARLEQ meetup #5: International Career Development

We invite you to new MARLEQ’s meetup. This time the topic is ‘’International Career Development’’. We called two inte...

MARLEQ meetup #4: Razvoj međunarodne karijere

MARLEQ organizuje otvorenu panel diskusiju na temu ”Razvoj međunarodne karijere”. Panelisti su Danilo Raičević (Porto Montenegro) i Jak...

MARLEQ meetup #3: COACHING

MARLEQ vas poziva na novi meetup. Ovog puta tema je COACHING. Panelisti na otvorenoj diskusiji su Srđan Vukčević (Blue Coach) i Radoje Cero...

MARLEQ meetup #2: Izazovi za HR profesionalce i regrutere u savremenom poslovanju

MARLEQ vas poziva da dođete na otvorenu panel diskusiju na temu ”Izazovi za HR profesionalce i regrutere u savremenom poslovanju”....

MARLEQ meetup #1: Izazovi i problemi prilikom traženja posla (u inostranstvu)

MARLEQ vas poziva da dođete na besplatno predavanje na temu ”Izazovi i problemi prilikom traženja posla (u inostranstvu)”. Pane...